DZ J.U. Dom zdravlja Jajce

Adresa: Kraljice Jelene
Grad: Jajce
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća/obiteljska medicina
Služba hitne medicinske pomoči
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine
Pneumoftiziološka služba
Stomatološka služba
Higijensko-epidemiološka služba
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje
Specijalističko-konsultativna služba (hirurg, internista, neuropsihijatar, medicina rada)E-mail:
Telefon: 030 657-996 / 030 658-107 / 030 657-996
Web adresa:
Nazad na rezultate