Više
PROJEKAT ZDRAVSTVENOG MAPIRANJA BIH
Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i
zdravstvena infrastruktura.
POGLEDAJ MAPU
Ustanove primarne
zdravstvene zaštite
Federacija BIH Republika Srpska Distrikt Brčko Federacija BiH : 80 Republika Srpska : 54 Distrikt Brčko : 2
UKUPNO : 136
Zavodi i instituti Federacija BIH Republika Srpska Distrikt Brčko Federacija BiH : 23 Republika Srpska : 6 Distrikt Brčko : 0
UKUPNO : 29
Univerzitetske,
kliničke bolnice,
klinički centri
Federacija BIH Republika Srpska Distrikt Brčko Federacija BiH : 3 Republika Srpska : 2 Distrikt Brčko : 0
UKUPNO : 5
Opšte/opće i
kantonalne bolnice
Federacija BIH Republika Srpska Distrikt Brčko Federacija BiH : 16+3 Republika Srpska : 8 Distrikt Brčko : 1
UKUPNO : 25
Zasnovano na Google Maps Engine